Følgende opgaver og undervisningsideer er delt op i 4 forskellige lektioner, som hver især er designet til at vare 90 - 120 min. 

Du kan anvende opgaverne enkeltvis, flere ad gangen eller som et længere forløb, hvor eleverne beskæftiger sig med mere end én opgave over flere lektioner. Opgaverne er opbygget således at eleverne primært beskæftiger sig med tekst, informationer og video fra hjemmesiden.

Alle opgaver starter med videooplevelsen, en efterfølgende opsamling og en introduktion til verdensmålene

Som forberedelse anbefaler vi, at læreren/underviseren læser og researcher på emnet gennem den primære hjemmeside www.ientyndtråd.dk, samt den sekundære hjemmesidewww.everydayuniform.dk, som er en fiktiv webshop, hvor man via funktionen “Fashion detective”, oppe i højre hjørne, kan aktivere en digital detektiv, som afslører afgørende informationer om produktionen af en standard t-shirt.

Faglighed

Ved at anvende undervisningsmaterialet arbejder eleverne med følge kernestof: 

Politik
  • Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
  • Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf.
  • Globaliseringens og EU's betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.
  • Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, mål konflikter og styring nationalt, regionalt og globalt
International politik
  • Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.
Metode
  • Komparativ metode og casestudier

Undervisningsmaterialet er endvidere tilrettelagt med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser, med en ovevejende induktiv tilgang.

Undervisningsmaterialet arbejder blandt andet ud fra følgende faglige mål for samfundsfag:

  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
  • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.