Forbrugerens rolle

 

Vidste du at

30% af alt tøj der hænger i de europæiske skabe, har ikke været brugt i et år.
(Working Together for a World Without Waste)

Mere synlighed på vej

Det kan være svært at blive klog på, om det tøj vi køber eller gerne vil købe, er produceret under ordentlige forhold. Mange brands er ikke åbne om, hvor deres tøj bliver lavet. Skjulte værdikæder gør det svært at træffe bedre og mere velfunderede valg, når man shopper. Det gør det svært at kende de egentlige omkostninger for det tøj, man køber.

Heldigvis bliver tekstilindustriens miljø- og samfundsmæssige ballast stadig mere synlig for forbrugerne. Øget opmærksomhed fra medierne, og krav til større gennemsigtighed fra forbrugerne, har lagt pres på industrien. Et pres, som langsomt fører til mere gennemsigtighed og ny initiativer. Dog er der stadig lang vej endnu, så et vedblivende pres fra forbrugerne er en nødvendighed. 

Genbrug

Meget tøj bliver købt impulsivt, går hurtigt af mode eller bliver aldrig rigtig en del af ens garderobe. Måske passer tøjet ikke helt som det skal. Måske var det så billigt, at du ikke engang prøvede det, før du købte det. Men så kan du jo bare smide det til genbrug. Så er der nogle andre, der får glæde af det. Eller er der?

At købe noget uden at bruge det, for bare at smide det til genbrug eller videresælge det, er et af de mange symptomer på FAST FASHION og et heftigt overforbrug.

Ofte går en genbrugs-shopper ikke efter fast-fashion brands i genbrugsforretninger, som Røde Kors og Frelsens Hær, da genbrugs-shopperen søger god kvalitet og noget mere unikt og specielt. Derfor bliver meget tøj herfra sendt på en længere rejse; først til Østeuropa, som sorterer lidt grundigere i tøjet, og derfra videre mod Mellemøsten og Afrika. Det helt ubrugelige sendes til industrien, hvor det for eksempel kan bruges til isolering - altså downcycles. (Hatting og Licht, 2020)

I dag ender meget af tøjet fra de danske forbrugere - lidt over 43.000 tons om året - med at blive brændt, fordi det ryger i småt brandbart. Det er ca. 65 % af alt det tøj, vi smider væk (Hatting og Licht, 2020)

Men der er håb; Miljøstyrelsen har lavet en politisk aftale om, at det i 2022 skal være nemmere at sortere og indsamle affald som tekstil. Det kan du læse mere om her.

Det kan være svært at komme i gang med genbrugsshopping - tjek den her guide ud fra en sand genbrugsmester, Rebecca Vera.

Certificeringer

Certificeringer er en garanti for, at den virksomhed, du køber tøj fra, lever op til nogle specifikke krav om f.eks. brugen af kemikalier, arbejdsforhold, bæredygtighed og miljøpåvirkning. Certificeringerne sidder som et lille mærke i varen, og er lavet af uafhængige instanser, som ikke har aktier hos de forskellige brands. Nedenfor er nogle af de mest gængse certificeringer:

En af de mest strikse certificeringer. GOTS garanterer en miljømæssig og socialt ansvarlig produktion.

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Mærket er et af verdens skrappeste miljøcertificeringer.

I tekstilproduktionen stiller certificeringen høje krav til brug af kemikalier, energiforbrug og bæredygtigt landbrug.

Et netværk med en vision om at forbrug og produktion skal have en positiv effekt på økonomi, miljø og mennekser. Det vil de gøre, ved at støtte brands i at designe nye processer helt uden affald, hvor intet går til spilde.

Kigger udelukkende på arbejdsforhold – både på fabrikkerne og i landbruget. Mange af SA800’s krav læner sig op af FNs menneskerettigheder.

Undersøger kemien i slutproduktet ved at teste det endelige produkt i forhold til, hvor sikkert det er at have på kroppen.

Garanterer, at bønderne langt nede i produktionskæden har fået en ordentlig betaling for deres arbejde. Derudover stiller de krav til produktionen, f.eks må der ikke være anvendt sprøjtegift, dyrket genmodificerede planter, og de skal passe på jord og vandløb i lokalområdet.

 

Certificeringsværktøj

Tekstilrevolutionen har udviklet et certificeringsværktøj, hvor det er muligt at sammenligne de forskellige mærker på forskellige parametre. Hvor et mærke fokuserer på gode arbejdsforhold, fokuserer et adet på klimavenlig produktion. Det kan du se her.

 

Inspiration

Det kan være svært at komme i gang med genbrugsshopping.

Tjek denne guide ud for inspiration, fra en sand genbrugsmester - Rebecca Vera.

Læs mere