VERDENSMÅLENE

FNs 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. Det er en slags rettesnor for, hvad vi skal og bør arbejde hen imod for at løse nogle af klodens største udfordringer som ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer. (Verdensmålene, 2015)

Verdensmål 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion. Og det er dét, I en tynd tråd også handler om. Menneskets resourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk unødvendigt. Vi køber tøj, vi ikke bruger, og smider mad ud, der ikke er for gammelt.

Hvis Verdensmålene skal nås, skal alle gøre en indsats. Både dig som forbruger, ved at ændre dine vaner, og virksomhederne og lovgiverne. 

Store transnationale virksomheder er en af de helt store spillere for at få det tolvte verdensmål i hus. De skal opmuntres til at arbejde bæredygtigt og være mere åbne omkring, hvor og hvordan deres varer er producerede.

Det skal nemlig være muligt for dig som forbruger at træffe bevidste valg, når du handler. Vi håber, at I en tynd tråd kan skærpe din opmærksomhed omkring mode- og tekstilindustrien, og gøre dig til en mere ansvarlig forbruger. Dét kan i sidste ende være med til at presse virksomheder til en mere ansvarlig produktion.

Herinde kan du se, hvordan det går med Verdensmål 12 i Danmark.